Reklam / original

Brun tar sig an alla reklamuppdrag av formmässig karaktär.

 LRF  

Vi kan reklam och kan enkelt ta fram broschyrer, säljmaterial, kataloger, böcker och kompendier. Inget jobb är för stort eller för litet.

Vi arbetar med en rad kompetenta partners för att skapa en slutprodukt som kunden ska bli helnöjd med. Bland dessa partners har vi bl a fotografer, journalister, illustratörer och webutvecklare. Genom att knyta dessa till oss på projektbasis kan vi hålla kostnaden nere för kunden, men samtidigt leverera första klassens resultat.

OBS! Till skillnad från traditionella reklambyråer väljer vi att ha en mer human prissättning och arbeta med mindre prestige. Att kunden blir nöjd på alla plan är för oss det viktigaste!