Grafisk profil / logotyp

Det är vanligt att mindre och medelstora företag har fullt upp med kärnverksamheten och därför inte hinner ta tag i det kanske viktigaste för ett företags synlighet utåt, nämligen den grafiska profilen och sin logotyp.

Den grafiska profilen är i grund och botten ett dokument som styr hur kommunikationen från ett företag ska fungera vad gäller bildspråk, färger, former, typografi, logotyp mm. Ibland kallar man det image och ibland varumärke, lite beroende på från vilken vinkel man ser på det.

Den grafiska profilen är viktig för företagets kommunikation med både befintliga och potentiella kunder. En bra fungerande profil skapar trovärdighet och bygger långvariga relationer i kombination med verksamhetens övriga styrkor. En dålig profil, eller avsaknaden av en, skapar ofta en negativ och förvirrad känsla vilket inte alltid avhjälps av den kompetens som finns eller de meriter man kan påvisa.

I dagsläget erbjuder vi både ett profilpaket, främst riktat till våra mindre och medelstora kunder, samt arbete via löpande räkning för de kunder som har större krav på arbetets omfattning. Men vi kan även erbjuda delar av paketet via offert. Det är ju inte säkert att man behöver precis allt som ingår. Kontakta oss för en diskussion så kommer vi fram till vad som passar er bäst.

PROFILPAKETET
Med profilpaketet får man en grafisk manual på 1-2 sidor, som berättar det mest grundläggande om hur profilen ska användas, t ex om typsnitt och bildmanér samt färger och placeringar av grafiska element i tryck och på webben. I paketet ingår även design av en logotyp, som vi tar fram efter att vi fått en samlad bild av er verksamhet.
Profilpaketet kostar i sin grundform 22 500 kr + moms.
Arbeten utöver ovanstående (såsom framtagning av visitkort, brevpapper, skyltar etc) offereras separat.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig att synas i din omgivning och hur din grafiska profil kan bli ett redskap i kampen om kunderna.

Kontakta: Per Rick, 042-400 83 01, per@brunmedia.se