Tidningar

Brun Media har en unik kompetens och ett väl fungerande flöde anpassat för grafisk produktion av tidningar.

  busspa 

Bruns åtagande inkluderar annonshantering, layout, prepress, traffic och bildhantering. Vårt åtagande stannar dock inte vid att bara producera tidningar på löpande basis, utan vi kan även erbjuda våra kunder att ta fram nya tidningskoncept och/eller uppdatera redan befintliga titlar. Då tittar vi både på den grafiska aspekten av tidningen och även på innehållet.

För kunder som har en återkommande löpande produktion debiterar vi ett fast sidpris, vilket gör att det är väldigt lätt att själv budgetera utgåvorna.

För mer information, kontakta:
Per Rick, 042-400 83 01, per.r@brunmedia.se